Užíváním této stránky souhlasíte s všeobecnými podmínkami.
Tato stránka používá cookies.

Diskuze k článku Co prozrazuje trailer epické sci-fi Duna?

příspěvky 41 - 60 Napsat příspěvek

kfk, Gonzo, LouisNicolasDav

Co znamená džihád a křížové tažení v reálu nemá smysl řešit - v knize to jsou synonyma. Džihád v knize a nejspíš i v traileru odkazuje na Paulovu vizi budoucího tažení zfanatizovaných Fremenů proti všem, kdo se nepokloní Paulovi Atreidovi. Kniha je toho plná, stejně jako Spasitel Duny.  Jen, jak už jsem psal, slovo džihád se tam užívá nesrovnatelně častěji.  
777709
Co znamená džihád a křížové tažení v reálu nemá smysl řešit - v knize to jsou synonyma. Džihád v knize a nejspíš i v traileru odkazuje na Paulovu vizi budoucího tažení zfanatizovaných Fremenů proti všem, kdo se nepokloní Paulovi Atreidovi. Kniha je toho plná, stejně jako Spasitel Duny.  Jen, jak už jsem psal, slovo džihád se tam užívá nesrovnatelně častěji.  
kfk, Gonzo, LouisNicolasDav
3 0
reagují: kfk, JAKLA
reagovat
reaguje na: kfk
Děkuji pane.
777706
Děkuji pane.
777690
2 -1
reagovat
Rozdíl mezi křížovou výpravou a džihádem je zásadní. Džihád je stavěn ve směru ze zdola. Křížová výprava je čistě vojenská intervence doprovázena i genocidou, (následuje vlastní text pro další profesionální užití, žádám o zachováni autorských práv a dále jej nešířit) např.:
Řád německých rytířů (Ordo domus Sanctæ Mariæ Theutonicorum Hierosolymitanorum) vznikl ve 12. století v Jeruzalémském království, kdy v počátku 13. století ztrácel ve svaté zemi své postavení v konkurenci starších rytířských řádů templářů a johanitů. Řád proto svoji pozornost upřel na Sedmihradsko kde přislíbil bojovat za uherskou svrchovanost proti pohanskými Kumánům. Řád však usiloval skrze papeže o samostatnost, kdy byl ze země roku 1225 Ondřejem II. Uherským vyhnán. Přesto v letech 1225/1226 krátkozrace kníže Konrád I. Mazovský (čtvrtý syn krakovského vévody Kazimíra Spravedlivého z rodu Piastovců) pozval Řád německých rytířů do Polska. 16. června 1230 vévoda Konrád I. Mazovský prostřednictvím listiny tzv."krušvické privilegium" (Vertrag von Kruschwitz, The Treaty of Kruszwica) předává řádu celou zemi chełmińskou v určitých hranicích (řeka Visla, Drwęca, Osa) včetně vrchnostenské moci za slib pomoci v boji proti pohanským Prusům (nezaměňovat s pozdějšími německými obyvateli Pruska). Krušvické privilegium je ovšem falzem pro vytvoření právního základu ke světské vládě řádu. Pochybnosti o autenticitě listiny vyplývají především ze skutečnosti: 1) že se nedochovala jako originál, ale pouze v papežských registrech z roku 1234 kde papež Řehoř IX přiznal řádu svrchovanost na územích Konráda Mazovského. 2) V neobvyklé dlouhé pertinenční formuli (vypočítávání příslušenství statku nebo půdy) 3) ve skutečnosti že Konrád I. Mazovský by nesouhlasil s rezignací všech svých práv 4) a předně ve faktu že v roce 1231 byl řád spokojen s jednou třetinou území uvedeném v údajném o rok dříve uděleném krušvickém privilegiu. Ovšem na základě tohoto falza roku 1235 (květen - srpen, byť např. na wikipedii je chybně uvedené datum 1226) prostřednictvím Zlaté buly z Rimini římsky císař Fridrich II. Štaufský dovoluje velmistrovi řádu, aby drželi ve svém vlastnictví chełmińskou zemi, s právem velmistra řádu vládnout na řečeném území jako říšský kníže. Roku 1237 se Řád německých rytířu sloučil s Řádem mečových bratří (Fratres militiæ Christi Livoniae), který působil na území současných pobaltských států. Tímto se pohanští Prusové ocitly v kleštích a neřešitelné situaci. Postup proti vzdorujícím Prusům byl založen na taktice spálené země a budování hradů a usazováním německých kolonistů. Němečtí osadníci zaplňovali mezery v místní populaci, masakrované během válečných tažení. Po dobytí Pruska se počet místních obyvatel snížil z 170 000 na 100 000. Pro srovnání počet obyvatel předhusitské Prahy (tedy doby o 200 let později) je odhadován na 40 000, tedy během genocidy byly vyhlazeny cca dvě Prahy, v dnešní době by číslo odpovídalo 1,75 milionům obětí. Řád později začal expandovat i na úkor křesťanského Polska, jemuž obsazením polského Gdaňskho Pomoří roku 1308 odřízl přístup k Baltskému moři.
777705
Rozdíl mezi křížovou výpravou a džihádem je zásadní. Džihád je stavěn ve směru ze zdola. Křížová výprava je čistě vojenská intervence doprovázena i genocidou, (následuje vlastní text pro další profesionální užití, žádám o zachováni autorských práv a dále jej nešířit) např.: [i]Řád německých rytířů (Ordo domus Sanctæ Mariæ Theutonicorum Hierosolymitanorum) vznikl ve 12. století v Jeruzalémském království, kdy v počátku 13. století ztrácel ve svaté zemi své postavení v konkurenci starších rytířských řádů templářů a johanitů. Řád proto svoji pozornost upřel na Sedmihradsko kde přislíbil bojovat za uherskou svrchovanost proti pohanskými Kumánům. Řád však usiloval skrze papeže o samostatnost, kdy byl ze země roku 1225 Ondřejem II. Uherským vyhnán. Přesto v letech 1225/1226 krátkozrace kníže Konrád I. Mazovský (čtvrtý syn krakovského vévody Kazimíra Spravedlivého z rodu Piastovců) pozval Řád německých rytířů do Polska. 16. června 1230 vévoda Konrád I. Mazovský prostřednictvím listiny tzv."krušvické privilegium" (Vertrag von Kruschwitz, The Treaty of Kruszwica) předává řádu celou zemi chełmińskou v určitých hranicích (řeka Visla, Drwęca, Osa) včetně vrchnostenské moci za slib pomoci v boji proti pohanským Prusům (nezaměňovat s pozdějšími německými obyvateli Pruska). Krušvické privilegium je ovšem falzem pro vytvoření právního základu ke světské vládě řádu. Pochybnosti o autenticitě listiny vyplývají především ze skutečnosti: 1) že se nedochovala jako originál, ale pouze v papežských registrech z roku 1234 kde papež Řehoř IX přiznal řádu svrchovanost na územích Konráda Mazovského. 2) V neobvyklé dlouhé pertinenční formuli (vypočítávání příslušenství statku nebo půdy) 3) ve skutečnosti že Konrád I. Mazovský by nesouhlasil s rezignací všech svých práv 4) a předně ve faktu že v roce 1231 byl řád spokojen s jednou třetinou území uvedeném v údajném o rok dříve uděleném krušvickém privilegiu. Ovšem na základě tohoto falza roku 1235 (květen - srpen, byť např. na wikipedii je chybně uvedené datum 1226) prostřednictvím Zlaté buly z Rimini římsky císař Fridrich II. Štaufský dovoluje velmistrovi řádu, aby drželi ve svém vlastnictví chełmińskou zemi, s právem velmistra řádu vládnout na řečeném území jako říšský kníže. Roku 1237 se Řád německých rytířu sloučil s Řádem mečových bratří (Fratres militiæ Christi Livoniae), který působil na území současných pobaltských států. Tímto se pohanští Prusové ocitly v kleštích a neřešitelné situaci. [b]Postup proti vzdorujícím Prusům byl založen na taktice spálené země a budování hradů a usazováním německých kolonistů. Němečtí osadníci zaplňovali mezery v místní populaci, masakrované během válečných tažení. Po dobytí Pruska se počet místních obyvatel snížil z 170 000 na 100 000.[/b] Pro srovnání počet obyvatel předhusitské Prahy (tedy doby o 200 let později) je odhadován na 40 000, tedy během genocidy byly vyhlazeny cca dvě Prahy, v dnešní době by číslo odpovídalo 1,75 milionům obětí. Řád později začal expandovat i na úkor křesťanského Polska, jemuž obsazením polského Gdaňskho Pomoří roku 1308 odřízl přístup k Baltskému moři.[/i]
2 -2
reagovat
reaguje na: _M_D
To že z Kynese vo filme "urobili" ženu ma dosť rozladilo a je to nezmysel. Tá postava má totiž svoju históriu a pre Fremenov je to rozhodne dosť významná postava. V prípade ak by náhodou chceli ďalej natáčať filmy z univerza Duny tak by skôr, alebo neskôr narazili na problém minimálne v súvislosti s touto postavou. Takže ak by chceli zachovať nejakú kontinuitu tak by to znamenalo ďalšie "prznenie predlohy". Ale zatiaľ budeme radi ak vôbec natočia druhú časť prvej knihy. :D
777694
To že z Kynese vo filme "urobili" ženu ma dosť rozladilo a je to nezmysel. Tá postava má totiž svoju históriu [spoiler]a pre Fremenov je to rozhodne dosť významná postava. [/spoiler]V prípade ak by náhodou chceli ďalej natáčať filmy z univerza Duny tak by skôr, alebo neskôr narazili na problém minimálne v súvislosti s touto postavou. Takže ak by chceli zachovať nejakú kontinuitu tak by to znamenalo ďalšie "prznenie predlohy". Ale zatiaľ budeme radi ak vôbec natočia druhú časť prvej knihy. *:D*
777680
2 0
reagovat
reaguje na: gonzo
Počkej. To mají ale významově oba. Jenže džihád má v sobě vnitřní spirituální rozvoj (introspekci). To u křížácký výpravy nevidim. Hlavně mi šlo o významovou roztříštěnost, která se k džihádu vztahuje viz můj předešlej příspěvek.

Což neznamená, že takové výpravy nebyly pro některé jedince součástí osobního rozvoje v rámci víry, ale hlavní význam byl podle mě jinde.
777690
Počkej. To mají ale významově oba. Jenže džihád má v sobě vnitřní spirituální rozvoj (introspekci). To u křížácký výpravy nevidim. Hlavně mi šlo o významovou roztříštěnost, která se k džihádu vztahuje viz můj předešlej příspěvek. Což neznamená, že takové výpravy nebyly pro některé jedince součástí osobního rozvoje v rámci víry, ale hlavní význam byl podle mě jinde.
777687
2 -2
reagují: LouisNicolasDav
reagovat
reaguje na: gonzo
moment, beru zpět. :) Nedává smysl, aby se Paulovi zdálo o crusade ve smyslu "a determined attempt to achieve something that you believe in strongly". Takže zbývá jen "(křesťanská) křížová výprava". Máš pravdu, fakt to vlastně nesedí.
777689
moment, beru zpět. :) Nedává smysl, aby se Paulovi zdálo o crusade ve smyslu "a determined attempt to achieve something that you believe in strongly". Takže zbývá jen "(křesťanská) křížová výprava". Máš pravdu, fakt to vlastně nesedí.
777687
5 0
reagovat
reaguje na: kfk
link
tldr; u křížové výpravy proti drogám taky nečekáš, že jdeš osvobozovat Boží hrob
777687
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/crusade tldr; u křížové výpravy proti drogám taky nečekáš, že jdeš osvobozovat Boží hrob
777685
3 0
reagují: kfk, gonzo
reagovat
reaguje na: Hairy_Ass
Já si to vyložil tak, že křižácké výpravy ze svého významu odkazují pouze na osvobození nebo dobytí určitých svatých míst. Evokují odplatu a šíření křesťanství agresí. A neřekl bych, že má jakýkoliv jiný význam (ale rád se nechám poučit). Kdežto džihád má jádro v seberozvoji a spravedlnosti. Avšak ne každý se na seberozvoj a spravedlnost dívá stejně. A tady si myslím, že jde o metaforickou podstatu Paulova příběhu, kdy on jakožto "mesiáš", "vyvolený", "Kwisatz Haderach", Neo (Matrix;) , Kristus je symbolickým zobrazením nadaných osobností a sociálních architektů v naší společnosti a že součástí jejich nadání je i velké břímě v podobě odlišného výkladu ideí, které následovníci svou různorodostí postupem času "znásilní". Džihád je významově roztříštěný. Myslel jsem si, že na tohle Herbert odkazoval. Proto mi křižácká výprava nesedí.
777685
Já si to vyložil tak, že křižácké výpravy ze svého významu odkazují pouze na osvobození nebo dobytí určitých svatých míst. Evokují odplatu a šíření křesťanství agresí. A neřekl bych, že má jakýkoliv jiný význam (ale rád se nechám poučit). Kdežto džihád má jádro v seberozvoji a spravedlnosti. Avšak ne každý se na seberozvoj a spravedlnost dívá stejně. A tady si myslím, že jde o metaforickou podstatu Paulova příběhu, kdy on jakožto "mesiáš", "vyvolený", "Kwisatz Haderach", Neo (Matrix;) , Kristus je symbolickým zobrazením nadaných osobností a sociálních architektů v naší společnosti a že součástí jejich nadání je i velké břímě v podobě odlišného výkladu ideí, které následovníci svou různorodostí postupem času "znásilní". Džihád je významově roztříštěný. Myslel jsem si, že na tohle Herbert odkazoval. Proto mi křižácká výprava nesedí.
777679
3 -2
reagují: gonzo
reagovat
reaguje na: Hairy_Ass
Ad "shledání Dunkena s Paulem za trochu jiných okolností". Co máš na mysli? To "ah my boy!"?
777684
Ad "shledání Dunkena s Paulem za trochu jiných okolností". Co máš na mysli? To "ah my boy!"?
777679
1 -1
reagují: Hairy_Ass
reagovat
reaguje na: Marlax
Proč ne? Studio má určitě vizi vytěžit to všechno.
777683
Proč ne? Studio má určitě vizi vytěžit to všechno.
777682
1 -1
reagovat
reaguje na: LouisNicolasDav
Ja bych se nebál tvrdit, že na zfilmování by byly nejlepší právě knihy o Služebnickém džihádu (já vím, hereze, upalte ho!). Jako knihy nestojí za moc, ale je to tam samá vesmírná bitka, obří roboti s mozkama v láku, dějově nenáročné. Pro filmové plátno ideální.
777682
Ja bych se nebál tvrdit, že na zfilmování by byly nejlepší právě knihy o Služebnickém džihádu (já vím, hereze, upalte ho!). Jako knihy nestojí za moc, ale je to tam samá vesmírná bitka, obří roboti s mozkama v láku, dějově nenáročné. Pro filmové plátno ideální.
777667
2 -1
reagují: gonzo
reagovat
reaguje na: Hairy_Ass
Az na Dr. Kynese, ktery zmenil pohlavi, takze je lesbickym pseudootcem Chani... jezisimarja. Jasne, nevime, jak to bude vypadat ve filmu, ale zrovna tohle jsou tak trochu zbytecne zmeny, nemyslite? Duna jako takova je plna silnych zenskych postav - proc krucinal museli udelat tuto zmenu vuci predloze?

Nevim jak Vas, ale me to celkem dost sere a na film se netesim.
P.S. "Služebnický džihád je opravdu něco jiného než džihád/křížová výprava, o které mluví Paul" - presne jak rikate. Jsou to dve ruzne veci/udalosti.
777680
Az na Dr. Kynese, ktery zmenil pohlavi, takze je lesbickym pseudootcem Chani... jezisimarja. Jasne, nevime, jak to bude vypadat ve filmu, ale zrovna tohle jsou tak trochu zbytecne zmeny, nemyslite? Duna jako takova je plna silnych zenskych postav - proc krucinal museli udelat tuto zmenu vuci predloze? Nevim jak Vas, ale me to celkem dost sere a na film se netesim. P.S. "Služebnický džihád je opravdu něco jiného než džihád/křížová výprava, o které mluví Paul" - presne jak rikate. Jsou to dve ruzne veci/udalosti.
777679
3 -1
reagují: JAKLA
reagovat
reaguje na: kfk
Džihád i křížová výprava je v kontextu knihy to samé. Akorát v 99% případů se mluví o oné akci jen jako o džihádu. Proto to vzbudilo jisté kontroverze, že se filmaři vyhýbají nazvat to v knize častěji užívaným názvem, protože by to mohlo někoho naštvat. Nevím, co je na tom pravdy... Jinak Služebnický džihád je opravdu něco jiného než džihád/křížová výprava, o které mluví Paul.

K článku: Trailer v podstatě sleduje velmi věrně děj knihy. Až na Dr. Kynese, který změnil pohlaví, a shledání Dunkena s Paulem za trochu jiných okolností, se to, alespoň dle traileru, vše drží až překvapivě pevně předlohy. Hlavně doufám v natočení pokračování, protože závěr knihy by měl být patřičně epický! :+ 
777679
Džihád i křížová výprava je v kontextu knihy to samé. Akorát v 99% případů se mluví o oné akci jen jako o džihádu. Proto to vzbudilo jisté kontroverze, že se filmaři vyhýbají nazvat to v knize častěji užívaným názvem, protože by to mohlo někoho naštvat. Nevím, co je na tom pravdy... Jinak Služebnický džihád je opravdu něco jiného než džihád/křížová výprava, o které mluví Paul. K článku: Trailer v podstatě sleduje velmi věrně děj knihy. Až na Dr. Kynese, který změnil pohlaví, a shledání Dunkena s Paulem za trochu jiných okolností, se to, alespoň dle traileru, vše drží až překvapivě pevně předlohy. Hlavně doufám v natočení pokračování, protože závěr knihy by měl být patřičně epický! *:+* 
777671
7 0
reagují: kfk, gonzo, _M_D
reagovat
reaguje na: kfk
Nejspíše chybou v Matrixu se odeslala jen první věta tvého příspěvku. Repostni to prosím.
777678
Nejspíše chybou v Matrixu se odeslala jen první věta tvého příspěvku. Repostni to prosím.
777671
3 -1
reagovat
reaguje na: gonzo
Nojo, ale džihád není to samé jako křižácká výprava.
777671
Nojo, ale džihád není to samé jako křižácká výprava.
777662
2 -2
reagují: Hairy_Ass, Milosh
reagovat
reaguje na: LouisNicolasDav
Hned, jak jsem si přečetl poznámku o narážce na útok Harkonnenů v souvislosti se zkouškou, už jsem vytahoval klávesnici:) Nevím, proč jsi dostal převážně mínuska, ale za mě máš palec nahoru. Chtělo by to akorát lepší úpravu.
Duna je srdcovka a ačkoliv už není třeba nic dopisovat na vrub tvého rozboru, rád bych uvedl, že Lynchova Duna se Herbertovi líbila. V zásadě uvedl, že se Lynch vizuálně trefil do jazyka Duny - někde naprosto přesně, někde nikoliv (dle jeho představ) a někde dokonce předčil samotnou knihu. Řekl, že Lynch byl skvělá volba, protože vizuální jazyk s tím psaným jsou si diametrálně odlišné. Lynchova Duna bohužel utrpěla příšernou produkcí a finální sestřih nebyl Lynchův. Bohužel se spousta scén nedochovala. Jako třeba sekvence v zahradě.
A jen bych dodal, že s tou složitostí světa Duny to není tak horký. Zbytečně odrazujete potenciální čtenáře.

P.S.: Přece jenom bych něco dodal. Z traileru to vypadá, že Duncan (Momoa) útok přežije, avšak v knize zemře. 
777670
Hned, jak jsem si přečetl poznámku o narážce na útok Harkonnenů v souvislosti se zkouškou, už jsem vytahoval klávesnici:) Nevím, proč jsi dostal převážně mínuska, ale za mě máš palec nahoru. Chtělo by to akorát lepší úpravu. Duna je srdcovka a ačkoliv už není třeba nic dopisovat na vrub tvého rozboru, rád bych uvedl, že Lynchova Duna se Herbertovi líbila. V zásadě uvedl, že se Lynch vizuálně trefil do jazyka Duny - někde naprosto přesně, někde nikoliv (dle jeho představ) a někde dokonce předčil samotnou knihu. Řekl, že Lynch byl skvělá volba, protože vizuální jazyk s tím psaným jsou si diametrálně odlišné. Lynchova Duna bohužel utrpěla příšernou produkcí a finální sestřih nebyl Lynchův. Bohužel se spousta scén nedochovala. Jako třeba sekvence v zahradě. A jen bych dodal, že s tou složitostí světa Duny to není tak horký. Zbytečně odrazujete potenciální čtenáře. P.S.: Přece jenom bych něco dodal.[spoiler] Z traileru to vypadá, že Duncan (Momoa) útok přežije, avšak v knize zemře. [/spoiler]
777636
2 -2
reagovat
reaguje na: gonzo
Ahoj. Samozřejmě máš pravdu, jediné co mne může omluvit je spěch a rychlost ve kterém jsem těch pár řádků napsal - byla to čistě přímá reakce na katastrofální text od "brouka". Dobrý postřeh, cítíš z barona skutečně předehry, ale první tři (A+H+C) nejsou vůbec špatné, dokonce si troufám tvrdit, že by byly vděčnější pro filmové zpracování.
P.s.: Džihád - již to vidím, děkuji za opravu. Služebnický D. (Velká revoluce) je konkrétní událost z Oranžsko-katolické bible (Dvě generace chaosu. Bůh strojového rozumu byl svržen mezi masy a začala se razit nová idea: „Člověka nic nenahradí“), jen Džihád je obecný pojem a vztahuje se přímo k Paulovi a Jessice:  Moje matka je mým nepřítelem. Neví to, ale je. To ona přináší džihád. Přivedla mě na svět a vycvičila mě.
777667
Ahoj. Samozřejmě máš pravdu, jediné co mne může omluvit je spěch a rychlost ve kterém jsem těch pár řádků napsal - byla to čistě přímá reakce na katastrofální text od "brouka". Dobrý postřeh, cítíš z barona skutečně předehry, ale první tři (A+H+C) nejsou vůbec špatné, dokonce si troufám tvrdit, že by byly vděčnější pro filmové zpracování. P.s.: Džihád - již to vidím, děkuji za opravu. Služebnický D. (Velká revoluce) je konkrétní událost z Oranžsko-katolické bible (Dvě generace chaosu. Bůh strojového rozumu byl svržen mezi masy a začala se razit nová idea: „Člověka nic nenahradí“), jen Džihád je obecný pojem a vztahuje se přímo k Paulovi a Jessice:  [i]Moje matka je mým nepřítelem. Neví to, ale je. To ona přináší džihád. Přivedla mě na svět a vycvičila mě. [/i]
777662
2 -4
reagují: Marlax
reagovat

Načo?

Všetky Villeuneuove filmy doteraz boli super, preto som bol sklamaný ked ako další projekt robí DUNU, a nie niečo originálne. Aj jeho Blade
Runner sa mi páčil. Knihu som čítal, je skvelá, ale už má jedno parádne 
filmové spracovanie- Lynchova  verzia je proste super, prvé 2/3 sú
takmer dokonalé, casting, atmosféra vystihujúca štýl knihy,  hudba,
herecké výkony...Posledná tretina sa nevyhla miernej skratkovitosti
deja, ale tomu sa ťažko vyhne aj Villeneuve. Proste sa moc neteším, lebo
už som to videl pred 20 rokmi.
777664
Všetky Villeuneuove filmy doteraz boli super, preto som bol sklamaný ked ako další projekt robí DUNU, a nie niečo originálne. Aj jeho Blade Runner sa mi páčil. Knihu som čítal, je skvelá, ale už má jedno parádne  filmové spracovanie- Lynchova  verzia je proste super, prvé 2/3 sú takmer dokonalé, casting, atmosféra vystihujúca štýl knihy,  hudba, herecké výkony...Posledná tretina sa nevyhla miernej skratkovitosti deja, ale tomu sa ťažko vyhne aj Villeneuve. Proste sa moc neteším, lebo už som to videl pred 20 rokmi.
Načo?
3 0
reagovat
reaguje na: LouisNicolasDav
Záměr dobrý, ale trochu se ti to rozpadlo. A smrdí mi z toho kacířské prequely (kdysi atleticky ušlechtilý baron), které jsem samozřejmě nečetl. Nicméně toto je imho nepravda: nemluví se o "křížové výpravě", ale "služebnickém džihádu". Paul nemá potřebu komentovat služebnický džihád, ale jen džihád, což jsou v knize dvě velice různé věci. A nevadí mi odklon od dnes tak kontroverzního slova. 
777662
Záměr dobrý, ale trochu se ti to rozpadlo. A smrdí mi z toho kacířské prequely (kdysi atleticky ušlechtilý baron), které jsem samozřejmě nečetl. Nicméně toto je imho nepravda: nemluví se o "křížové výpravě", ale "služebnickém džihádu". Paul nemá potřebu komentovat služebnický džihád, ale jen džihád, což jsou v knize dvě velice různé věci. A nevadí mi odklon od dnes tak kontroverzního slova. 
777636
3 0
reagují: kfk, LouisNicolasDav
reagovat
reaguje na: BlackAdder

Jo, jasne,

mohli tam behat smoulove.. Cameron uz hezky dlouho rozmery nepridava..
777661
mohli tam behat smoulove.. Cameron uz hezky dlouho rozmery nepridava..
Jo, jasne,
777645
7 -2
reagují: BlackAdder
reagovat
Komentáře
© copyright 2000 - 2024.
Všechna práva vyhrazena.

Registrace

Nemáte svůj účet? Registrací získáte možnosti:
  1. Komentovat a hodnotit filmy a trailery
  2. Sestavovat si žebříčky oblíbených filmů a trailerů
  3. Soutěžit o filmové i nefilmové ceny
  4. Dostat se na exklusivní filmové projekce a předpremiéry

Zapomenuté heslo

Pokud jste zapomněli vaše heslo nebo vám nedorazil registrační e-mail, vyplňte níže e-mailovou adresu, se kterou jste se zaregistrovali.

Přihlášení

Zapomenuté heslo
Přihlašte se jedním kliknutím přes facebook:

Registrace

Nemáte svůj účet? Registrací získate možnosti:
  1. Komentovat a hodnotit filmy a trailery
  2. Sestavovat si žebříčky oblíbených filmů a trailerů
  3. Vytvářet filmové blogy
  4. Soutěžit o filmové i nefilmové ceny
  5. Dostat se na exklusivní filmové projekce a předpremiéry
registrovat se