Akademie filmového umění a věd má přes 6000 členů. Právě oni rozhodnou o tom, kdo v neděli dostane v jednotlivých kategoriích poctu nejvyšší - sošku Oscara. Celkem je Akademie podle oborů rozdělena na patnáct sekcí. Členství v Akademii je doživotní - noví členové se získávají buď na základě nominací na Oscara (to je automatická vstupenka do řad Akademie) nebo na doporučení dvou stávajících členů - pak ovšem o jejich přijetí ještě musí rozhodnout výbor dané sekce. Ze 180 uchazečů ročně se vybere pouhých 30. A jejich demografické složení se až nebezpečně podobá stávajícím poměrům v Akademii.

Už složení samotných sekcí vzbuzuje rozpaky. Nejvíc je samozřejmě herců, ale např. střihačů a kameramanů je mnohem méně než architektů a návrhářů a PR agenti mají prakticky stejné zastoupení jako režiséři nebo scenáristé.

L.A. Times se rozhodla těsně před slavnostním předáváním provést malou inspekci a zjistila, že 94% hlasujících tvoří běloši, 77% muži a věkový medián akademiků je 62 let. Pouhým 14% hlasujících je pod padesát - to je ostatně dáno tím, že členství je doživotní a že ke splnění všech pravidel se většinou nepropracujete před třicítkou (herci musí mít na kontě alespoň tři velké role ve velkých produkcích, pět let praxe atd... podobné nároky má většina sekcí).

Akademie sama přiznává, že diverzita není její nejsilnější stránkou, ale odvolává se na fungování Hollywoodu samotného. Ten zkrátka pro minority nevytváří rovnocenné šance, a proto složení Akademie vypadá jako na přelomu 19. a 20. století. Ledacos to také vypovídá o dlouholeté předvídatelnosti výsledků.

Musíme si uvědomit, že Akademie je plná nejen filmových, ale i televizních herců. A mnozí se do ní dostali před dvaceti, třiceti lety a jejich kariéry jsou dávno vyhaslé. Jinými slovy - nepohybují se v byznysu, ale jejich hlas má stejnou váhu jako u aktivních profesionálů (těch je v Akademii zhruba půlka). Hlavní úlohu v rozhodování ale hraje věk a s ním spojený žebříček hodnot. Kdyby byl medián o deset, patnáct let nižší, měl by loni Social Network větší šanci? A proč se vracet k loňskému ročníku. I letos pár zásadních filmů chybí jen proto, že byly příliš kontroverzní a drzé.

Nikdo nechce mít z Akademie zrcadlo veřejného mínění. Od toho tu naštěstí i bohužel máme MTV Awards a řadu dalších lidových cen. Nůžky mezi mainstreamovým divákem a členem Akademie jsou už ale skoro stejné jako mezi vnukem a jeho dědečkem. Myslete na to nejen až budete nadávat na výsledky. Myslete na to, až budete vyplňovat tikety v sázkových kancelářích.