Centrální budova studia Warner Bros. Uprostřed vymóděné místnosti je velký stůl, kolem něj sedí pár ředitelů a managerů a pod rukama jim kolují desítky popsaných papírů za hodinu. "Nesmyslný remake #13827", hlásí ten nejnovější. "Produkce: Leonardo Di Caprio, Frank Marshall, Kathleen Kennedy", obtloustlý muž pronese důležité "Hmmm..." a pošoupne se na židli, protože je mu jasné, že v ten okamžik už mu ostatní koukají přes rameno. Důležitě se na sebe podívají, synchronizovaně kývnou hlavou a na papíře přistane razítko s velkým červeným "SCHVÁLENO". V ten okamžik se na druhé straně zeměkoule, pokud tu zrovna je, vzbudí Wolgang Petersen, promne si oči, zkontroluje, jestli má na krku amulet a řekne si, že to byl určitě jen špatný sen. V klidu zase ulehne a než opět upadne do hlubokého spánku, potichu si řekne: "Warneři by museli být blázni, aby natočili remake mého Nekonečného příběhu". Zjevně jsou.